Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1Sistem Fisik Siber - 86.380.049.6-801.000
2CV.Samigor - 02.019.796.8-126.000
3cv.indah karya agung - 81.691.558.1-126.000
4Lentera Djaya Oetama - 81.451.483.2-101.000