Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1CV.DRAVOLTA KAIROS JAYA - 31.803.863.5-121.000
2CV.Samigor - 02.019.796.8-126.000
3Lentera Djaya Oetama - 81.451.483.2-101.000
4CV.SIMTO BOY - 02.080.610.5-128.000
5Sistem Fisik Siber - 86.380.049.6-801.000