Peserta Lelang
 Nama Peserta
CV. FAJAR CEMERLANG
CV. HABINSARAN
PT. SADATAHI JAYA TAMA
CV.Samigor
CV.SURYA MEDAL MANDIRI
PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA
CV. BASIGOGE
CV. DINARTA
CV. DUNG INDAH
10 CV.BATUMANDIRIJAYA
11 CV. SABA NAVA
12 GADING MAS
13 CV.ANUGERAH PRATAMA